ATENȚIE!

Din motive tehnice (lipsă servicii mentenanță), Sistemul Informatic Integrat de Mediu (https://raportare.anpm.ro) este nefuncțional. Ne cerem scuze pentru inconvenientele create și vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Lista operatorilor care colectează/ transportă/trateaza deseuri medicale - 2020

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere ultimele evoluții privind răspândirea infecției cu COVID-19, aducem la cunoștința opiniei publice, suspendarea tuturor activităților de relații cu publicul, la sediul instituției, pe perioada stării de alerta.

Depunerea fizică a documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poșta, e-mail sau fax. Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direcțiile de specialitate prin telefon sau email.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031

E-mail: office@ anpm.ro; Tel.: 021.207.11.01; Fax: 021.207.11.03

15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus

Informații privind noul coronavirus 2019-nCoV (COVID-19)

Proiectul nr. SMIS 59933 intitulat:”IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MEDIU”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Proiecte Retrospective POS CCE Axa prioritara III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici
Transparenta decizionala, click aici
 
 

 Achizitii publice

 

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este institutia de specialitate a administratiei publice centrale, aflata în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu competente în implementarea politicilor si legislatiei din domeniul protectiei mediului, conferite în baza Hotarârii de Guvern nr.1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Context legal

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului a fost infiintata în anul 2004 într-o perioada de reforme institutionale majore în domeniul protectiei mediului.

Aderarea României la Uniunea Europeana a constituit pentru societatea româneasca un obiectiv strategic fundamenta. În baza Hotarârii de Guvern Nr. 459 din 19 mai 2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului au fost redefinite functiile si atributiile astfel încât sa se asigure cadrul legal necesar îndeplinirii obligatiilor prevazute în Capitolul 22 din Documentul de pozitie. Trebuie mentionat faptul ca, la acea data, prin trecerea agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului s-a creat cadrul necesar implementarii legislatiei si reglementarilor comunitare la termenele stabilite.

Misiune

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este menita sa actioneze pentru a asigura populatiei un mediu sanatos în armonie cu dezvoltarea economica si cu progresul social al României. Misiunea agentiei noastre, ca de altfel si a celor 42 de agentii judetene, aflate în subordine directa este de a asigura un mediu mai bun în România pentru generatiile prezente si viitoare si realizarea unor îmbunatatiri majore si continue ale calitatii aerului, solului si apelor.

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului îsi indeplineste misiunea prin exercitarea urmatoarelor atributii:

 • planificarea strategica de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislatiei si politicilor de mediu la nivel national si local;
 • raportarile catre Agentia Europeana de Mediu, pe urmatoarele domenii: calitatea aerului, schimbari climatice, arii protejate, contaminarea solului, apa.

Responsabilitati

 • asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar si bazate pe conceptul de dezvoltare durabila;
 • implementarea legislatiei din domeniul protectiei mediului;
 • coordonarea activitatilor de implementare a strategiilor si politicilor de mediu la nivel national, regional si local;
 • reprezentarea in domeniul protectiei mediului in relatiile interne si externe, conform mandatului acordat de catre Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
 • autorizarea activitatilor cu impact potential asupra mediului si asigurarea conformarii cu prevederile legale;
 • asigurarea functionarii laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, deseuri, zgomot si vibratii, precum si pentru radioactivitate;
 • coordonarea realizarii planurilor de actiune sectoriale si a planului national de actiune pentru protectia mediului.

Conducere

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat.