ATENȚIE!

Din cauza unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

Proiectul nr. SMIS 59933 intitulat:”IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MEDIU”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Proiecte Retrospective POS CCE Axa prioritara III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail 
arhiva_anpm[@]anpm.ro

Transparenta decizionala, click aici
 
 

 Achizitii publice

 

ANPM pune la dispozitie operatorilor economici o aplicatie mobila Android “ANPM Site –Locator”  pentru raportarea de coordonate a punctelor de lucru necesare pentru inregistrarea in Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM).

 

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este institutia de specialitate a administratiei publice centrale, aflata în subordinea Ministerului Mediului cu competente în implementarea politicilor si legislatiei din domeniul protectiei mediului, conferite în baza Hotarârii de Guvern nr.1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Context legal

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului a fost infiintata în anul 2004 într-o perioada de reforme institutionale majore în domeniul protectiei mediului.

Aderarea României la Uniunea Europeana a constituit pentru societatea româneasca un obiectiv strategic fundamenta. În baza Hotarârii de Guvern Nr. 459 din 19 mai 2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului au fost redefinite functiile si atributiile astfel încât sa se asigure cadrul legal necesar îndeplinirii obligatiilor prevazute în Capitolul 22 din Documentul de pozitie. Trebuie mentionat faptul ca, la acea data, prin trecerea agentiilor regionale si judetene pentru protectia mediului din subordinea Ministerului Mediului în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului s-a creat cadrul necesar implementarii legislatiei si reglementarilor comunitare la termenele stabilite.

Misiune

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este menita sa actioneze pentru a asigura populatiei un mediu sanatos în armonie cu dezvoltarea economica si cu progresul social al României. Misiunea agentiei noastre, ca de altfel si a celor 42 de agentii judetene, aflate în subordine directa este de a asigura un mediu mai bun în România pentru generatiile prezente si viitoare si realizarea unor îmbunatatiri majore si continue ale calitatii aerului, solului si apelor.

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului îsi indeplineste misiunea prin exercitarea urmatoarelor atributii:

 • planificarea strategica de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislatiei si politicilor de mediu la nivel national si local;
 • raportarile catre Agentia Europeana de Mediu, pe urmatoarele domenii: calitatea aerului, schimbari climatice, arii protejate, contaminarea solului, apa.

Responsabilitati

 • asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar si bazate pe conceptul de dezvoltare durabila;
 • implementarea legislatiei din domeniul protectiei mediului;
 • coordonarea activitatilor de implementare a strategiilor si politicilor de mediu la nivel national, regional si local;
 • reprezentarea in domeniul protectiei mediului in relatiile interne si externe, conform mandatului acordat de catre Ministerului Mediului;
 • autorizarea activitatilor cu impact potential asupra mediului si asigurarea conformarii cu prevederile legale;
 • asigurarea functionarii laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, deseuri, zgomot si vibratii, precum si pentru radioactivitate;
 • coordonarea realizarii planurilor de actiune sectoriale si a planului national de actiune pentru protectia mediului.

Conducere

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat.